Minősített könyvtár cím

 

A Minősített Könyvtár cím adományozásáról a kultúráért felelős miniszter 2011 óta hirdet pályázatot a minőségfejlesztés és a minőségirányítás módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó könyvtárak és könyvtári tevékenységet folytató szervezetek elismerésére. A Minősített Könyvtár címet elnyerő intézmények öt évig jogosultak a cím használatára.

1.jfif

 

2015-ben kezdtük meg a minőségirányítás elveinek bevezetésével kapcsolatos munkákat az akkori intézményvezető Szűcs Ildikó kezdeményezésére. Szerencsés helyzet volt, hogy a könyvtáros kollégák közül addigra már többen is elvégezhették Kecskeméten a 120 órás akkreditált Minőségirányítási tanfolyamot, illetve, hogy a Közös Könyvtári Értékelési Keretrendszer egyik kidolgozója Vidra-Szabó Ferenc már a kezdetektől segítette felkészülésünket. 2015-ben a Nemzeti Kulturális Alaptól pályázaton nyertünk támogatást a minőségirányítási képzések költségeire.

2.jfif

2018 tavaszán komoly változások történtek a Minősített Könyvtár Cím elnyeréséhez szükséges pályázat benyújtásával és elbírálásával kapcsolatban. A Könyvtári Intézet munkatársai kidolgozták a Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Keretrendszerét (KMÉR). Ennek elvárásai mentén nyújtottuk be pályázatunkat és nyertük el a Minősített Könyvtár Címet.

 

Jelenleg a 3500 magyarországi akkreditált könyvtár közül a miénkkel együtt 32 intézmény rendelkezik ezzel a besorolással. A könyvtári munkaterületeken végzett munkafolyamatokat rendszereztük, ezekről folyamatleírásokat készítettünk. Évente igényfelméréseket és elégedettségméréseket végzünk a könyvtárhasználók illetve a dolgozók körében. Ezeket értékeljük, és az eredményeket beépítjük, hasznosítjuk a könyvtári munkában. Működésünk során kiemelt figyelmet fordítunk a pénzeszközök takarékos kezelésére. Például dokumentum beszerzésünk kapcsán mindig a lehető legnagyobb kedvezmények igénybevételével vásárolunk.

 

Továbbra is magas színvonalú rendezvényeket szervezünk könyvtárunk látogatóinak, így évente közel 140 programon 3800 fő vesz részt. Ezt a munkát a jövőben is folyamatosan végezzük.